Part 1: Hướng dẫn SEO toàn tập cho newbie


h, sử dụng thẻ <h1> đến <h6>, tạo robots.txt, sitemap, favicon, files 404, breadcrumd, rewrite url, tối ưu hoá thẻ meta, sử dụng thuộc tính alt cho ảnh, title cho link, v.v.. Nên tránh lỗi W3C, CSS3 nhé 6. SEO OFFPAGE - Seo backlink (spam forum, tạo chữ kí ...) .... 7. Sự dụng phần mềm nhiều part nếu ai giàu có thể mua phần mềm seo, ai ko có điều kiện có thể sư

PART4: Làm đẹp url bằng Breadcrumd


̀i này phải post bằng UC và văn bản khá dài Opera UDS là lại phải viết từ đầu Đây là part4: Nói sơ qua thôi Breadcumb giúp thu gọn và làm đẹp url trên google thay vì Blog thì giờ là okday.net > Forumkhá hay phải ko. Ngoài ra Breadcrumb giúp site bạn SEO tốt hơn tốt hơn thế nào xin m.n tìm trên google sẽ rõ. Giờ là code <?php<div class="menu"><b><div xmlns:v="<a href=\"http
Textlink: textlink one, textlink two