Kỹ thuật SEO On Page toàn diện cho Wordpress


ng tốt mà bạn không biết cách SEO cũng khó đạt kết quả cao. Nội dung chứa từ khóa trong khoảng 50 – 100 từ đầu tiên của bài, tốt nhất là bắt đầu bằng từ khóa mà các bạn muốn SEO (thường thì khó làm được điều này nhưng tôi khuyên các bạn nên làm điều này). SEO nội dung phải có các thẻ h2, h3 chứa từ khóa – Các bot của

100 Lời khuyên đầu tư Bất động sản khôn ngoan nhất


a. 97 : Thoả thuận khi cần thiết. 98 : Bỏ đi khi cần thiết. 99 : Năm qui tắc kinh doanh thành công. 100 : Mua rẻ, bán đắt và đừng tham lam. Trích “100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất” – Donald Trump
Textlink: textlink one, textlink two