Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 01:25

Đây là module giúp sửa Css của johncms trực tiếp tại panel bằng quyền admin johncms

/**
module: style editor
**/

up file style.php theo đúng đường dẫn
"/panel/includes/"

Mở "panel/index.php" tìm code sau


'antifood',
'ban_panel',
Source Code | Download Code

thêm ở dưới

'style',
Source Code | Download Code

Tìm tiếp

echo'<h3><img src="../images/modules.png" width="16" height="16" class="left" />&#160;' . $lng['modules'] . '</h3><ul>' .
            '<li><a href="index.php?act=forum">' . $lng['forum'] . '</a></li>' .
            '<li><a href="index.php?act=news">' . $lng['news'] . '</a></li><br/>' .
            '<li><a href="index.php?act=ads">' . $lng['advertisement'] . '</a></li>' .
            (core::$user_rights == 9 ? '<li><a href="index.php?act=sitemap">' . $lng['site_map'] . '</a></li>' : '') .
            (core::$user_rights == 9 ? '<li><a href="index.php?act=counters">' . $lng['counters'] . '</a></li>' : '') .
Source Code | Download Code
hoặc tương tự

thêm vào sau nó


(core::$user_rights == 9 ? '<li><a href="index.php?act=style">Style Editor</a></li>' : '') .
Source Code | Download Code

xong!
Nguồn johncms.com
việt hóa by duongdo.com

Tải về style_editor.zip (1.33 KB)

Từ khóa: [Share] module style editor cho johnCMS , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Code random Giao diện cho Johncms 641 lượt xem
  2. Share mod chuyên mục ra home v3 cho JohnCMS 356 lượt xem
  3. [Truyện đời thường] Cỗ giỗ 2971 lượt xem
  4. Part 2: Tạo sitemap và robots.txt chuẩn google 970 lượt xem
  5. Share Code BOT Tương Tác 328 lượt xem