Click Like FB

Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 01:25
Cỡ chữ +A | =A | -A

Đây là module giúp sửa Css của johncms trực tiếp tại panel bằng quyền admin johncms

/**
module: style editor
**/

up file style.php theo đúng đường dẫn
"/panel/includes/"

Mở "panel/index.php" tìm code sau


'antifood',
'ban_panel',
Source Code | Download Code

thêm ở dưới

'style',
Source Code | Download Code

Tìm tiếp

echo'<h3><img src="../images/modules.png" width="16" height="16" class="left" />&#160;' . $lng['modules'] . '</h3><ul>' .
            '<li><a href="index.php?act=forum">' . $lng['forum'] . '</a></li>' .
            '<li><a href="index.php?act=news">' . $lng['news'] . '</a></li><br/>' .
            '<li><a href="index.php?act=ads">' . $lng['advertisement'] . '</a></li>' .
            (core::$user_rights == 9 ? '<li><a href="index.php?act=sitemap">' . $lng['site_map'] . '</a></li>' : '') .
            (core::$user_rights == 9 ? '<li><a href="index.php?act=counters">' . $lng['counters'] . '</a></li>' : '') .
Source Code | Download Code
hoặc tương tự

thêm vào sau nó


(core::$user_rights == 9 ? '<li><a href="index.php?act=style">Style Editor</a></li>' : '') .
Source Code | Download Code

xong!
Nguồn johncms.com
việt hóa by duongdo.com

Tải về style_editor.zip (1.33 KB)

Từ khóa: [Share] module style editor cho johnCMS , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Share code wap upload mod full 208 lượt xem
  2. Share Code Bot Tương Tác Chạy Bằng Cookie 125 lượt xem
  3. Hướng dẫn: "Viết bài chuẩn SEO" giúp index tốt 179 lượt xem
  4. Review Lần đầu đi khám nam khoa 145 lượt xem
  5. Share mod bbcode smile Yahoo JohnCMS 255 lượt xem
Last search: nro 183 java, nro 183, NRO Java TĐLT, semalt.com,