Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 01:29

Chèn đoạn sau vào style.css

Code
a.tooltip {outline:none; }
a.tooltip strong {line-height:30px;}
a.tooltip:hover {text-decoration:none;}
a.tooltip span {
z-index:10;display:none; padding:14px 20px;
margin-top:-30px; margin-left:28px;
width:240px; line-height:16px;
}
a.tooltip:hover span{
display:inline; position:absolute; ;
border:1px solid #DCA; background:#fffAF0;}
.callout {z-index:20;position:absolute;top:30px;border:0;left:-12px;}


a.tooltip span
{
border-radius:4px;
-moz-border-radius: 4px;
-webkit-border-radius: 4px;

-moz-box-shadow: 5px 5px 8px #CCC;
-webkit-box-shadow: 5px 5px 8px #CCC;
box-shadow: 5px 5px 8px #CCC;
}


Tiếp theo mở pages/mainmenu.php
tìm link hiển thị topic ngoài trang chủ , edit thành :(ví dụ link wap tớ nhé) để ý mấy chỗ màu đỏ phải edit đó
Code
<a class="tooltip" href="/'.functions::nhanhnao($arr["text"]).'-' . $arr['id'] . ($cpg > 1 && $set_forum['upfp'] && $set_forum['postclip'] ? '_clip_' : '') . ($set_forum['upfp'] && $cpg > 1 ? '_p' . $cpg : '.milo') . '" rel="nofollow" title="'.notags($arr['text']).'">' . bbcode::notags($arr['text']) . '<span>Bài viết: ' . bbcode::notags($arr['text']) . '<br />Chuyên mục: '.rainbow($topic).'<br />Đăng bởi: MiLoGauDaiL<br />Bài cuối lúc: (Hôm nay, 21:45)<br />Lượt xem: '.$arr['view'].' lần<br /></span></a>


Nguồn doduong.com :D

Từ khóa: Share mod tooltip cho JohnCMS , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. PART6 : Tổng Hợp Tối Ưu Hoá OnPages 1061 lượt xem
  2. Share mod bbcode smile Yahoo JohnCMS 428 lượt xem
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới 500 lượt xem
  4. Những thẻ <meta> cần thiết trong SEO 488 lượt xem
  5. Share code UpAnh.VuiCode.Net 213 lượt xem