= 7 ? '' : " AND `close`!='1'")), 0); $req = mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE `type`='t'" . ($rights >= 7 ? '' : " AND `close`!='1'") . "" /> Share mod show bài viết của chuyên mục by doduong


Click Like FB

Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 01:42
Cỡ chữ +A | =A | -A

Code
echo '<div class="mainblok"><div class="phdr"><b>Tên chuyên mục cần show bài</b></div> ';
$total = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `forum` WHERE `type`='t' AND `refid`='$id'" . ($rights >= 7 ? '' : " AND `close`!='1'")), 0);
$req = mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE `type`='t'" . ($rights >= 7 ? '' : " AND `close`!='1'") . " AND `refid`='xxxx' ORDER BY `id` DESC LIMIT $start, $kmess");

while($row = mysql_fetch_assoc($req)){
$noidung = mysql_query("SELECT `id`, `refid`, `text` FROM `forum` WHERE `type`='m' AND `refid`='" . $row['id'] . "'");
$t = mysql_fetch_array($noidung);
$bv = mysql_result(mysql_query("select `text` from `forum` where `type` = 'm' && `id`-1 = '".$row['id']."' limit 5"),0);
if(preg_match('#\[img\](https?://.+?)\[\/img\]#i', $t['text'], $Img)) {
$img=$Img[1];
} else {
$img='/images/noimg.png';
}
echo '<div class="list1" >+ <a href="'.$home.'/baiviet/'.$row['id'].'" title="Xem bài viết '.$row['text'].'">' . tags($row['text']) . '</a> </div>';
}
echo '</div>';


hướng dẩn :

refid`='xxxx' thay bằng số ip chuyên mục bạn cần show bài

đoạn code này đả có mod ảnh bài viết, ai muốn dùng thì thêm đoạn này

Code
<img src="'.$img.'" width="45" height="55" alt="" title="'.$row['text'].'" />


đây là 1 đoạn trong code ycn mà giaitrimang đả từng sữ dụng nhưng do xu thế hiện nay là tự túc là hạnh phúc nên mình không dùng hàng người khác nữa mà tự mò 1 bản gọi là của riêng cho nó thoải mái. ai cần xài thì xài. khi chiều hứa với thím Buitrongan là share nên bây giờ lập topic tiện thể share cho ai cần mà thêm mắm muối cho cái index. không biết đoạn code này có phù hợp với tất cả code của ae không. ai xài thì xài. xin cái thank để tăng độ uy tín nào. pc k có mạng nên chả mần ăn được gì chán vãi. :-(

Từ khóa: Share mod show bài viết của chuyên mục by doduong , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Script chống copy bài viết cho website 111 lượt xem
  2. PART 5: Cách sử dụng thẻ h1 đến h6 320 lượt xem
  3. Những thẻ <meta> cần thiết trong SEO 336 lượt xem
  4. Share code chuyên mục JohnCMS random đổi màu 115 lượt xem
  5. Hướng dẫn bật chế độ chống Flood cho JohnCMS 430 lượt xem
Last search: NRO Java TĐLT, nro 183 java, semalt.com, nro 183,