Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 04:00

Demo: https://m.doduong.com/duongdo (đã die)
Mod của nc ngoài sưu tầm về dịch và share cho anh em

Vào public_html/.htaccess thêm đoạn sau vào dưới cùng


RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)?$ /users/profile.php?wl=$1 [NC,L]
Source Code | Download Code


Vào incfiles/classes/bbcode.php tìm

$var = self::highlight_code($var);
Source Code | Download Code

Thêm vào sau đoạn trên code sau:

$var = preg_replace('#@([\w\d]{2,})#si', '@<a href="/~$1">$1</a>', $var);
Source Code | Download Code

Vào users/profile.php tìm:

if (!$user_id) {
 require('../incfiles/head.php');
 echo functions::display_error($lng['access_guest_forbidden']);
 require('../incfiles/end.php');
 exit;
}
Source Code | Download Code
thêm vào đàng trước code:

$name_lat = isset($_GET['wl']) ? trim($_GET['wl']) : '';
$name_lat = functions::rus_lat(mb_strtolower($name_lat));
if (!empty($name_lat)) {
 if (mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `users` WHERE `name_lat` = '" . mysql_real_escape_string($name_lat) . "' LIMIT 1;"), 0) != 0)
 $user = mysql_result(mysql_query("SELECT `id` FROM `users` WHERE `name_lat` = '" . mysql_real_escape_string($name_lat) . "' LIMIT 1;"), 0);
 else $user = -1;
}
Source Code | Download Code

Bạn có thể nhập ở mọi nơi bbcode @duongdo sẽ dẫn link tới profile cười ngoác miệng

Xong. chúc thành công
Nguồn doduong.com

© Viết tại m.DoDuong.Com

Từ khóa: Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Mod tiền tố cho JohnCMS
  5. Share Mod Copyright JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Share code đếm ngược tới Trung thu 2020 đẹp 264 lượt xem
  2. Game World War Heroes: WW2 FPS Hack Đạn cho Android 248 lượt xem
  3. Share code UpAnh.VuiCode.Net 214 lượt xem
  4. [Theme Wordpress] Share Theme Truyện Wordpress 2019 Khá Đẹp 352 lượt xem
  5. Function Chuyển ký tự Nokia Sang Ký Tự Trên PC JohnCMS 150 lượt xem