Click Like FB

Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 03:42
Cỡ chữ +A | =A | -A

Đầu tiên yêu cầu các bạn có mod func
là Hàm hiểm thị màu nick cho thành viên nhé..
vì dùng cái này tiện lợi đôi đường luôn...
Nó sẽ hiện tất cả mọi nơi ở đâu có tên nick của bạn là ở đó có icon cười ngoác miệng
---------------
Trước tiên chúng ta SQL data cái nhé...


ALTER TABLE `users` ADD `itemvip` int(2) NOT NULL default 0;
Source Code | Download Code

Không biết thì các bạn tải data trong file đính kèm rồi import vào nhé..
Sau đó mở incfiles/func.php
Tìm::::::::::

$out .= '<font color="black">' . $user['name'] . '</font>';
Source Code | Download Code

Không có thì tìm đoạn tương tự...
Sau đó bạn dán cái này vào trên nó nhé:

if($user['itemvip'] == 1) {$out .= '<img src="/images/item/1.gif" alt=""/>';}
if($user['itemvip'] == 2) {$out .= '<img src="/images/item/2.gif" alt=""/>';}
if($user['itemvip'] == 3) {$out .= '<img src="/images/item/3.gif" alt=""/>';}
if($user['itemvip'] == 4) {$out .= '<img src="/images/item/4.gif" alt=""/>';}
if($user['itemvip'] == 5) {$out .= '<img src="/images/item/5.gif" alt=""/>';}
if($user['itemvip'] == 6) {$out .= '<img src="/images/item/6.jpg" alt=""/>';}
if($user['itemvip'] == 7) {$out .= '<img src="/images/item/7.jpg" alt=""/>';}
if($user['itemvip'] == 8) {$out .= '<img src="/images/item/8.jpg" alt=""/>';}
if($user['itemvip'] == 9) {$out .= '<img src="/images/item/9.jpg" alt=""/>';}
if($user['itemvip'] == 10) {$out .= '<img src="/images/item/10.jpg" alt=""/>';}
if($user['itemvip'] == 11) {$out .= '<img src="/images/item/11.jpg" alt=""/>';}
if($user['itemvip'] == 12) {$out .= '<img src="/images/item/12.jpg" alt=""/>';}
Source Code | Download Code

Xong rồi đó..
Tiếp theo các bạn tải file itemvip.php upload lên thư mục mod
không có thư mục mod thì các bạn tạo...
sau đó chạy domain/mod/itemvip.php
Tiếng hành mua Iconvip thôi nào cười ngoác miệng
Mặc định mod 12 item các bạn có thể mua tuỳ thích nhé...
Mong là nó sẽ giúp được cho bạn! Yêu thế :)
Tác giả: Nú
Nguồn: TIPAW
Ghi Chú:

Nếu có thắc mắc muốn hỏi mod thêm item hay trong quá trình mod bị lỗi hãy liên hệ Nú Nhé!
Cái phần Hàm hiển thị màu nick thành viên cho JohnCMS Các bạn edit mấy cái Font cho đúng chuẩn nhé...

Quên còn file img nữa...
các bạn upload cái này lên thư mục images rồi unzip ra là xong!!!

data-itemvip.zip
img.zip

Từ khóa: Share mod mua icon trước tên nick cho JohnCMS , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 452 lượt xem
  2. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com 237 lượt xem
  3. Share Code BOT Tương Tác 161 lượt xem
  4. Share mod BOT thông báo ai edit thành viên cho Johncms 186 lượt xem
  5. Ebook - Life Pre-Intermediate Teacher's Book 91 lượt xem
Last search: nro 183 java, semalt.com, NRO Java TĐLT, nro 183,