Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 03:33Vừa có bạn PM xin mình có nên share luôn
bản này pro lắm... có cả thư mục con và số bài viết ra home luôn...
Seo tốt lắm nha!

[PHP]echo '<div class="mainblok">';
$sql = mysql_query("SELECT * FROM `forum` where `type` = 'f' order by `realid` ASC");
while($row = mysql_fetch_assoc($sql)){

echo '<div class="phdr"> <a href="'.$home.'/forum/'.functions::nhanhnao(notags($row['text']...'_'.$row['id'].'.html"> '.$row['text'].' </a> </div>';

$fsql = mysql_query("select * from `forum` where `type` = 'r' && `refid` = '".$row['id']."' order by `realid` ASC");
while($frow = mysql_fetch_array($fsql)){
$total_post = mysql_result(mysql_query("select count(*) from `forum` where `type` = 't' && `refid` = '{$frow['id']}'"),0);
echo '<div class="list1">
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td width="auto"><font color="red">+</font>
<a href="'.$home.'/forum/'.functions::nhanhnao(notags($frow['text']...'_'.$frow['id'].'.html"> '.$frow['text'].' </a></td><td width="auto" align="right">[<font color="green">'.$total_post.'</font>]</td></tr></tbody></table></div>';
}

} //end while
echo '</div></div>';
/*hien thi forum list - quyen pro end*/[/PHP]

Nhớ lưu ý sửa biến mod rewrite "functions::nhanhnao"

Từ khóa: Share mod chuyên mục ra home v3 cho JohnCMS , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Share Code BOT Tương Tác 338 lượt xem
  2. Share DirectAdmin-1.59.5 Null Centos 7 170 lượt xem
  3. 3 Cách Chống DDOS Cho Trang Web Của Bạn 476 lượt xem
  4. Phiên bản Hack Game Fury Hero: Survival Raid RPG cho ANDROID 883 lượt xem
  5. Part 1: Hướng dẫn SEO toàn tập cho newbie 1324 lượt xem