Click Like FB

Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 03:33
Cỡ chữ +A | =A | -AVừa có bạn PM xin mình có nên share luôn
bản này pro lắm... có cả thư mục con và số bài viết ra home luôn...
Seo tốt lắm nha!

[PHP]echo '<div class="mainblok">';
$sql = mysql_query("SELECT * FROM `forum` where `type` = 'f' order by `realid` ASC");
while($row = mysql_fetch_assoc($sql)){

echo '<div class="phdr"> <a href="'.$home.'/forum/'.functions::nhanhnao(notags($row['text']...'_'.$row['id'].'.html"> '.$row['text'].' </a> </div>';

$fsql = mysql_query("select * from `forum` where `type` = 'r' && `refid` = '".$row['id']."' order by `realid` ASC");
while($frow = mysql_fetch_array($fsql)){
$total_post = mysql_result(mysql_query("select count(*) from `forum` where `type` = 't' && `refid` = '{$frow['id']}'"),0);
echo '<div class="list1">
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td width="auto"><font color="red">+</font>
<a href="'.$home.'/forum/'.functions::nhanhnao(notags($frow['text']...'_'.$frow['id'].'.html"> '.$frow['text'].' </a></td><td width="auto" align="right">[<font color="green">'.$total_post.'</font>]</td></tr></tbody></table></div>';
}

} //end while
echo '</div></div>';
/*hien thi forum list - quyen pro end*/[/PHP]

Nhớ lưu ý sửa biến mod rewrite "functions::nhanhnao"

Từ khóa: Share mod chuyên mục ra home v3 cho JohnCMS , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Cách Làm "THẠCH RAU CÂU" Ngon với công thức Đơn Giản Tại Nhà | Nấu ăn 184 lượt xem
  2. Part 1: Hướng dẫn SEO toàn tập cho newbie 818 lượt xem
  3. Share mod báo cáo vi phạm cho JohnCMS 110 lượt xem
  4. Phiên bản Hack Map Liên Quân Mobile v1.34.1.6 cho Android 342 lượt xem
  5. Các hàm cần thiết để tạo thẻ meta description cho một Website 140 lượt xem
Last search: nro 183, nro 183 java, semalt.com, NRO Java TĐLT,