Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 02:56

up cái Yahoo.zip này vào /images/smileys/user rồi unzip

mở bbcode tìm hoặc tương tự


$var = preg_replace(array('#\[php\](.*?)\[\/php\]#se'), array("''.highlight('$1').''"), str_replace("]\n", "]", $var));
Source Code | Download Code

thêm đoạn sau phía trên (nhớ xóa <br /> khi coppy)

[code]$var = str_replace('Cười lăn lộn', '<img src="../images/smileys/user/Yahoo/24.gif" alt="Cười lăn lộn"/>', $var);
$var = str_replace('Cười lăn lộn', '<img src="../images/smileys/user/Yahoo/24.gif" alt="Cười lăn lộn"/>', $var);
$var = str_replace('đá lông nheo', '<img src="../images/smileys/user/Yahoo/5.gif" alt="đá lông nheo"/>', $var);
$var = str_replace('>:D<', '<img src="../images/smileys/user/Yahoo/6.gif" alt="ôm một cái"/>', $var);
$var = str_replace('bối rối', '<img src="../images/smileys/user/Yahoo/7.gif" alt="bối rối"/>', $var);
$var = str_replace('Yêu thế', '<img

1 2 »

Từ khóa: Share mod bbcode smile Yahoo JohnCMS , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Các hàm cần thiết để tạo thẻ meta description cho một Website 209 lượt xem
  2. Share Code Bot Tương Tác Chạy Bằng Cookie 232 lượt xem
  3. Kỹ thuật SEO On Page toàn diện cho Wordpress 742 lượt xem
  4. Mod tiền tố cho JohnCMS 205 lượt xem
  5. Mod đánh giá cho johncms 208 lượt xem