Click Like FB

Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 03:28
Cỡ chữ +A | =A | -A

Cũng giống như ẩn bài viết mod có tác dụng ẩn topic khi thành viên chưa đủ số lượng bài viết
Mod được chỉnh sửa by Poo không rõ tác giả Cười lăn lộn
import data antopic.sql
Mở forum/index.php tìm


if ( $type1 [ 'edit' ])
echo '<div class="rmenu">' . $lng_forum [ 'topic_closed' ] . '</div>' ;
Source Code | Download Code

thêm bên dưới

if ($rights == 7 || $rights >= 9) {echo '<div class="mainblok"><div class="phdr">Giới hạn b.viết</div><div class="menu"><form method="post"><input type="text" value="'.$type1['min_post'].'" name="totalpost"/>
<input type="submit" name="minpost" value="Lưu"/></div></div>';} 
$req = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `forum` WHERE `id` = '".($type1['id'])."' AND `type`= 't'");
if(isset($_POST['minpost'])){ 
if (mysql_result($req, 0) > 0) { mysql_query("UPDATE `forum` SET `min_post` = '" . ($_POST['totalpost']) . "' WHERE `id`= '".($type1['id'])."'"); header('Location: index.php?id='.($type1['id']).''); 
} else { require('../incfiles/head.php'); 
echo functions::display_error($lng['error_wrong_data']); require('../incfiles/end.php'); 
exit; 
}}
if(!$user_id){
$post_gue=1;
} else {
$post_gue=$datauser['postforum'];
}
if ($ban['1'] || $ban['12'] ||$ban['11'] || $post_gue < $type1['min_post']){
echo '<div class="omenu">Bạn phải có ít nhất '.$type1['min_post'].' bài viết để có thể xem topic</div>';
require_once("../incfiles/end.php");
exit;
}
Source Code | Download Code

Save test and like

Từ khóa: Share Mod ẩn Topic JohnCMS , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Share Code BOT Tương Tác 155 lượt xem
  2. [Theme Wordpress] Share Theme Truyện Wordpress 2019 Khá Đẹp 147 lượt xem
  3. Share Func điếm thời gian Johncms 114 lượt xem
  4. Share code create sitemap cho JohnCMS chuẩn 176 lượt xem
  5. Ebook - Life Pre-Intermediate Teacher's Book 89 lượt xem
Last search: NRO Java TĐLT, nro 183, semalt.com, nro 183 java,