Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 03:28

Cũng giống như ẩn bài viết mod có tác dụng ẩn topic khi thành viên chưa đủ số lượng bài viết
Mod được chỉnh sửa by Poo không rõ tác giả Cười lăn lộn
import data antopic.sql
Mở forum/index.php tìm


if ( $type1 [ 'edit' ])
echo '<div class="rmenu">' . $lng_forum [ 'topic_closed' ] . '</div>' ;
Source Code | Download Code

thêm bên dưới

if ($rights == 7 || $rights >= 9) {echo '<div class="mainblok"><div class="phdr">Giới hạn b.viết</div><div class="menu"><form method="post"><input type="text" value="'.$type1['min_post'].'" name="totalpost"/>
<input type="submit" name="minpost" value="Lưu"/></div></div>';} 
$req = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `forum` WHERE `id` = '".($type1['id'])."' AND `type`= 't'");
if(isset($_POST['minpost'])){ 
if (mysql_result($req, 0) > 0) { mysql_query("UPDATE `forum` SET `min_post` = '" . ($_POST['totalpost']) . "' WHERE `id`= '".($type1['id'])."'"); header('Location: index.php?id='.($type1['id']).''); 
} else { require('../incfiles/head.php'); 
echo functions::display_error($lng['error_wrong_data']); require('../incfiles/end.php'); 
exit; 
}}
if(!$user_id){
$post_gue=1;
} else {
$post_gue=$datauser['postforum'];
}
if ($ban['1'] || $ban['12'] ||$ban['11'] || $post_gue < $type1['min_post']){
echo '<div class="omenu">Bạn phải có ít nhất '.$type1['min_post'].' bài viết để có thể xem topic</div>';
require_once("../incfiles/end.php");
exit;
}
Source Code | Download Code

Save test and like

Từ khóa: Share Mod ẩn Topic JohnCMS , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Part 1: Hướng dẫn SEO toàn tập cho newbie 1324 lượt xem
  2. Mod tiền tố cho JohnCMS 204 lượt xem
  3. [Java] mod NRO 183 PhPro V1 250 lượt xem
  4. Tổng hợp mod cho JohnCMS 4.x.x 3036 lượt xem
  5. Javascript: Chống bôi đen đoạn text trên website 205 lượt xem