Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 03:51

Tên mod: ẩn/hiện menu
Mô tả: nhằm giúp tiết kiệm dung lượng khi một số thành viên vào wap, ẩn đi những cái không cần thiết.

Vừa viết xong share luôn!

Hướng dẫn:
Trong code đã có data hoặc gõ đoạn data này vô sql.

Mỗi wap mod index là khác nhau nên hãy tùy biến data cho phụ hợp


CREATE TABLE `thugon` (`td` INT(1) NOT NULL, `qt` INT(1) NOT NULL, `news` INT(1) NOT NULL, `forum` INT(1) NOT NULL, `mb` INT(1) NOT NULL, `nk` INT(1) NOT NULL, `tt` INT(1) NOT NULL, `truyen` INT(1) NOT NULL, `tk` INT(1) NOT NULL, `id` INT NOT NULL);
Source Code | Download Code

Tạo thư mục mod, Up file thugon.php vào.
Chạy đường dẫn: http://domain/mod/thugon.php
Đầu tiên đặt code này

$thugon = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `thugon` WHERE `id`='".$user_id."'"));
Source Code | Download Code

vào mainmenu.php ở dưới

$mp = new mainpage();
Source Code | Download Code
VD:
- DATA có thuộc tính "forum" để ẩn chủ đề mới ngoài index chẳng hạn.
Thì chúng ta sửa như sau:
Trước mod chủ đề mới ta dặt

if($thugon['forum'] == 0) {
Source Code | Download Code
rồi hết mod chủ đề mới thêm

}
Source Code | Download Code
Rồi thay đổi nội dung trong file thugon.php cho phụ hợp.

thugon.zip

Từ khóa: [Share] Mod ẩn hiện menu ngoài index Johncms , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Hướng dẫn bật chế độ chống Flood cho JohnCMS 670 lượt xem
  2. Share Func điếm thời gian Johncms 167 lượt xem
  3. Game World War Heroes: WW2 FPS Hack Đạn cho Android 237 lượt xem
  4. Màn hình 4K có thực sự đáng giá với nhu cầu sử dụng máy tính thông thường? 198 lượt xem
  5. [Tiểu thuyết] Nhà Giả Kim 611 lượt xem