Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 03:34

Mở mainmenu.php
dán nơi nào bạn thích


echo'<div class="phdr"><b><img src="/images/alb.png" alt=""/> Album Ảnh</b></div>';

$hammad4=mysql_query("SELECT `id`, `user_id`, `album_id`, `comm_count`, `tmb_name`, `vote_minus`,`vote_plus`, `time` FROM `cms_album_files` order by `time` DESC limit 1 ");

$ar34=mysql_fetch_array($hammad4);

$ra4=mysql_query("SELECT `id`, `user_id`, `album_id`, `comm_count`, `tmb_name`, `vote_minus`,`vote_plus`, `time` FROM `cms_album_files` order by rand() DESC limit 1 ");

$ar22=mysql_fetch_array($ra4);
echo '<table border="1" width="100%">
<tr>
<td width="50%" align=center><div class="list2"><img src="../files/users/album/'.$ar34['user_id'] .'/'.$ar34['tmb_name'] .'" alt="'.$ar34['id'] .'"/>

<a href="/users/album.php?act=comments&img='.$ar34['id'] .'">

Bình luận</a>('.$ar34['comm_count'] .')

<a href="/users/album.php?act=vote&mod=plus&img='.$ar34['id'] .'"><img src="/images/thich.png"/></a>'.$ar34['vote_plus'] .'|
<a href="/users/album.php?act=vote&mod=minus&img='.$ar34['id'] .'"><img src="/images/khong.png"/></a>'.$ar34['vote_minus'] .'

</div></td>
<td width="50%" align=center><div class="list2"><img src="../files/users/album/'.$ar22['user_id'] .'/'.$ar22['tmb_name'] .'" alt="'.$ar22['id'] .'"/>

<a href="../users/album.php?act=comments&img='.$ar22['id'] .'">

Bình luận</a>('.$ar22['comm_count'] .')

<a href="../users/album.php?act=vote&mod=plus&img='.$ar22['id'] .'"><img src="/images/thich.png"/></a>'.$ar22['vote_plus'] .'|
<a href="../users/album.php?act=vote&mod=minus&img='.$ar22['id'] .'"><img src="/images/khong.png"/></a>'.$ar22['vote_minus'] .'

</div></td>
</tr>
</table>';
Source Code | Download Code

Tách code đã share...
anh em edit link ảnh cho đúng với domain wap mình!

Từ khóa: Share mod Album Ảnh ra home cho JohnCMS , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Hướng dẫn kiểm tra trang nào của bạn ngấp nghé Top 10/Top 5 227 lượt xem
  2. Ebook - Life Pre-Intermediate Teacher's Book 152 lượt xem
  3. Share code UpAnh.VuiCode.Net 213 lượt xem
  4. Review Lần đầu đi khám nam khoa 226 lượt xem
  5. Code random Giao diện cho Johncms 652 lượt xem