Click Like FB

Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 03:34
Cỡ chữ +A | =A | -A

Mở mainmenu.php
dán nơi nào bạn thích


echo'<div class="phdr"><b><img src="/images/alb.png" alt=""/> Album Ảnh</b></div>';

$hammad4=mysql_query("SELECT `id`, `user_id`, `album_id`, `comm_count`, `tmb_name`, `vote_minus`,`vote_plus`, `time` FROM `cms_album_files` order by `time` DESC limit 1 ");

$ar34=mysql_fetch_array($hammad4);

$ra4=mysql_query("SELECT `id`, `user_id`, `album_id`, `comm_count`, `tmb_name`, `vote_minus`,`vote_plus`, `time` FROM `cms_album_files` order by rand() DESC limit 1 ");

$ar22=mysql_fetch_array($ra4);
echo '<table border="1" width="100%">
<tr>
<td width="50%" align=center><div class="list2"><img src="../files/users/album/'.$ar34['user_id'] .'/'.$ar34['tmb_name'] .'" alt="'.$ar34['id'] .'"/>

<a href="/users/album.php?act=comments&img='.$ar34['id'] .'">

Bình luận</a>('.$ar34['comm_count'] .')

<a href="/users/album.php?act=vote&mod=plus&img='.$ar34['id'] .'"><img src="/images/thich.png"/></a>'.$ar34['vote_plus'] .'|
<a href="/users/album.php?act=vote&mod=minus&img='.$ar34['id'] .'"><img src="/images/khong.png"/></a>'.$ar34['vote_minus'] .'

</div></td>
<td width="50%" align=center><div class="list2"><img src="../files/users/album/'.$ar22['user_id'] .'/'.$ar22['tmb_name'] .'" alt="'.$ar22['id'] .'"/>

<a href="../users/album.php?act=comments&img='.$ar22['id'] .'">

Bình luận</a>('.$ar22['comm_count'] .')

<a href="../users/album.php?act=vote&mod=plus&img='.$ar22['id'] .'"><img src="/images/thich.png"/></a>'.$ar22['vote_plus'] .'|
<a href="../users/album.php?act=vote&mod=minus&img='.$ar22['id'] .'"><img src="/images/khong.png"/></a>'.$ar22['vote_minus'] .'

</div></td>
</tr>
</table>';
Source Code | Download Code

Tách code đã share...
anh em edit link ảnh cho đúng với domain wap mình!

Từ khóa: Share mod Album Ảnh ra home cho JohnCMS , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. [Java][ NRO 1.8.6] EvoDraBoy 116 lượt xem
  2. [Share] module style editor cho johnCMS 362 lượt xem
  3. Share Mod Copyright JohnCMS 153 lượt xem
  4. Share mod chuyên mục ra home v3 cho JohnCMS 222 lượt xem
  5. [Truyện dịch] Buôn đồ người chết 1344 lượt xem
Last search: NRO Java TĐLT, nro 183, semalt.com, nro 183 java,