Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 01:20

Mình Chia sẻ Với các bạn 1 function đếm thời gian. Cái Này Khá Hay nhé:
Nếu 1 số bạn thấy 1 số trang có bài viết hiện thị được đăng cách đây mấy phút, mấy giây...
thì em nó đây:

<?
//doduong.com
function gio($gio){
$time=time();
$jun=round(($time-$gio)/60);
//làm tròn thời gian lấy time hiện tại trừ time bài viết gửi đem chia cho 60 giây
if($jun<1){$jun='Vừa Xong';}
// nếu thời gian làm tròn < 1 => vừa xong

if(jun>=&& $jun<60){$jun="$jun Phút Trước";}
if(
$jun>=60 && $jun<1440){$jun=round($jun/60); $jun="$jun Giờ Trước";}
if(
$jun>=1440){$jun=round($jun/60/24); $jun="$jun Ngày Trước";}
return 
$jun;
}
//Jun
?>
Source Code | Download Code

Từ khóa: Share Func điếm thời gian Johncms , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Tổng hợp mod cho JohnCMS 4.x.x 3041 lượt xem
  2. Share DirectAdmin-1.59.5 Null Centos 7 171 lượt xem
  3. Share Code BOT Tương Tác 339 lượt xem
  4. [Tiểu thuyết] Nhà Giả Kim 651 lượt xem
  5. Share mod stats, tags, lastsearch cho JohnCMS 323 lượt xem