Click Like FB

Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 03:31
Cỡ chữ +A | =A | -A

Mô tả: mõi lần load lại trang nó sẽ đổi màu...
Có thể chôm css của wapit hoặc m4v
hoặc không cần css nó cũng có màu
Code hơi dài nhưng không sao..
Dùng ngon nhé...


echo '<div class="mainblok"><div class="phdr">•&nbsp;<b>Chuyên mục</b></div>';
$req = mysql_query("SELECT * FROM `forum` WHERE `type` = 'f' ORDER BY `realid` ASC");
$i = 0;
while ($res = mysql_fetch_assoc($req)) {
echo $i % 2 ? '<div class="list2">' : '<div class="list1">';
$a = array();
$a[] = '<span class="prefix prefixPrimary">&nbsp;<a href="'.$home.'/forum/' . functions::nguyen($res['text']) . '_'.$res['id'].'.html" title="' . $res['text'] . '">' . $res['text'] . '</span></a>';
$a[] = '<span class="prefix prefixSecondary">&nbsp;<a href="'.$home.'/forum/' . functions::nguyen($res['text']) . '_'.$res['id'].'.html" title="' . $res['text'] . '">' . $res['text'] . '</span></a>';
$a[] = '<span class="prefix prefixRed">&nbsp;<a href="'.$home.'/forum/' . functions::nguyen($res['text']) . '_'.$res['id'].'.html" title="' . $res['text'] . '">' . $res['text'] . '</span></a>';
$a[] = '<span class="prefix prefixGreen">&nbsp;<a href="'.$home.'/forum/' . functions::nguyen($res['text']) . '_'.$res['id'].'.html" title="' . $res['text'] . '">' . $res['text'] . '</span></a>';
$a[] = '<span class="prefix prefixOlive">&nbsp;<a href="'.$home.'/forum/' . functions::nguyen($res['text']) . '_'.$res['id'].'.html" title="' . $res['text'] . '">' . $res['text'] . '</span></a>';
$a[] = '<span class="prefix prefixLightGreen">&nbsp;<a href="'.$home.'/forum/' . functions::nguyen($res['text']) . '_'.$res['id'].'.html" title="' . $res['text'] . '">' . $res['text'] . '</span></a>';
$a[] = '<span class="prefix prefixBlue">&nbsp;<a href="'.$home.'/forum/' . functions::nguyen($res['text']) . '_'.$res['id'].'.html" title="' . $res['text'] . '">' . $res['text'] . '</span></a>';
$a[] = '<span class="prefix prefixRoyalBlue">&nbsp;<a href="'.$home.'/forum/' . functions::nguyen($res['text']) . '_'.$res['id'].'.html" title="' . $res['text'] . '">' . $res['text'] . '</span></a>';
$a[] = '<span class="prefix prefixSkyBlue">&nbsp;<a href="'.$home.'/forum/' . functions::nguyen($res['text']) . '_'.$res['id'].'.html" title="' . $res['text'] . '">' . $res['text'] . '</span></a>';
$a[] = '<span class="prefix prefixGray">&nbsp;<a href="'.$home.'/forum/' . functions::nguyen($res['text']) . '_'.$res['id'].'.html" title="' . $res['text'] . '">' . $res['text'] . '</span></a>';
$a[] = '<span class="prefix prefixSilver">&nbsp;<a href="'.$home.'/forum/' . functions::nguyen($res['text']) . '_'.$res['id'].'.html" title="' . $res['text'] . '">' . $res['text'] . '</span></a>';
$a[] = '<span class="prefix prefixYellow">&nbsp;<a href="'.$home.'/forum/' . functions::nguyen($res['text']) . '_'.$res['id'].'.html" title="' . $res['text'] . '">' . $res['text'] . '</span></a>';
$a[] = '<span class="prefix prefixOrange">&nbsp;<a href="'.$home.'/forum/' . functions::nguyen($res['text']) . '_'.$res['id'].'.html" title="' . $res['text'] . '">' . $res['text'] . '</span></a>';
echo $a[rand(0, count($a)-1)];

echo '</div>';
++$i;
}
echo '</div>';
Source Code | Download Code


Yêu cầu mod rewrite nhé... thay biến ' . functions::nguyen
thành của bạn!

Từ khóa: Share code chuyên mục JohnCMS random đổi màu , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Phiên bản hack Garena AOV - Arena of Valor Action MOBA v1.34.1.5 MOD FOR ANDROID HACK MAP 386 lượt xem
  2. Mod tiền tố cho JohnCMS 136 lượt xem
  3. PART 3: Tối ưu hoá thẻ meta chuẩn SEO 310 lượt xem
  4. Share mod tooltip cho JohnCMS 151 lượt xem
  5. PART 5: Cách sử dụng thẻ h1 đến h6 320 lượt xem
Last search: semalt.com, NRO Java TĐLT, nro 183 java, nro 183,