Tìm kiếm


Post by:
27.05.2021 / 18:44

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.
Khởi tạo các tham số:

1. rkey => get_rkey();
2. imei => get_imei();
3. onesignal => get_onesignal();
Lưu lại các tham số đã gét để phục vụ cho các lần sau.

THỰC HIỆN GET OTP:

$data = array(
"rkey" => "rekey đã gét ở trên",
"imei" => "imei đã gét ở trên",
"onesignal" => "onesignal đã gét ở trên",
"phone" => "SĐT của bạn"
);
print_r(GET_OTP($data));

THỰC HIỆN XÁC NHẬN OTP:

$data = array(
"rkey" => "rekey đã gét ở trên",
"imei" => "imei đã gét ở trên",
"onesignal" => "onesignal đã gét ở trên",
"phone" => "SĐT của bạn",
"otp" => "OTP ĐÃ GỬI ĐẾN SĐT"
);
Sau khi xác thức OTP thành công nhớ lưu lại 2 params sau:
setupkey
ohash
print_r(Check_OTP($data));
exit();

THỰC HIỆN ĐANG NHẬP MOMO:

$data = array(
"rkey" => "rekey đã gét ở trên",
"imei" => "imei đã gét ở trên",
"onesignal" => "onesignal đã gét ở trên",
"phone" => "SĐT của bạn",
"otp" => "OTP ĐÃ GỬI ĐẾN SĐT"
"ohash" => "oshash đã lưu ở bước xác nhận OTP",
"setupkey" => "setupkey đã lưu ở bước xác nhận OTP",
"password" => "MẬT KHẨU CỦA BẠN",
);
print_r(LoginMomo($data));

Sau khi tiến hành đăng nhập momo hay lưu lại params sau:
AUTH_TOKEN => AUTH TOKEN dùng để sử dụng toàn bộ trong API, AUTH Token sẽ hết hạn trong 30 phút đến 60 phút.
Cần chạy cron để update AUTH_TOKEN liên.

CHECK LỊCH SỬ GIAO DỊCH:

$data = array(
$data = array(
"rkey" => "rekey đã gét ở trên",
"imei" => "imei đã gét ở trên",
"onesignal" => "onesignal đã gét ở trên",
"phone" => "SĐT của bạn",
"otp" => "OTP ĐÃ GỬI ĐẾN SĐT"
"ohash" => "oshash đã lưu ở bước xác nhận OTP",
"setupkey" => "setupkey đã lưu ở bước xác nhận OTP",
"password" => "MẬT KHẨU CỦA BẠN",
"auth_token" => "AUTH_TOKEN ĐÃ LẤY ĐƯỢC Ở BƯỚC ĐĂNG NHẬP"
);
print_r(HistoryMomo($data));


APIMomo.php

Từ khóa: Share API Momo , Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script , Share curl check tên chủ khoản MOMO - Không cần tài khoản MOMO , Share Function giải phương trình bậc 1, 2
loading...

CheapStore Shop gia dụng - CheapStore - Gia dụng
5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script
  2. Share curl check tên chủ khoản MOMO - Không cần tài khoản MOMO
  3. Share Function giải phương trình bậc 1, 2
  4. Share Full Source Code Update Info Facebook - *rare api*
  5. Share code check ccn stripe v1
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Mã nguồn WHMCS v8.1.0 Nulled 175 lượt xem
  2. Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script 279 lượt xem
  3. Tạo quảng cáo thằng ngố ngộ nghĩ dưới đáy trang cho JohnCMS 398 lượt xem
  4. Cách Làm "THẠCH RAU CÂU" Ngon với công thức Đơn Giản Tại Nhà | Nấu ăn 450 lượt xem
  5. Share Function giải phương trình bậc 1, 2 316 lượt xem
Last search: Jar nro auto up de, Nro java, mod nro up kok java, nro pb cho dau jar, Mod nro by evadragon java okday.net, Mod nro by evadragon java okday.net, cach mod nro java, Mod nro by evodragon java, nro java up de, mod nro java up kok, NRO phiên bản UP DT Java, NRO Java up đệ, nro xin dau cho dau jar, hack nro java up đệ, johncms blog,