Tìm kiếm


Post by: admin
05.05.2020 / 08:34

Nhiều bạn inbox quá nên làm luôn part 3, khảo sát mấy site của một số bạn thấy các bạn thường ko tận dụng hết thẻ meta, như title, keyword, description quá dài. VD nhà bạn nhiều đồ bừa bộn tốt hơn là sạch sẽ thoáng mát. Tự hiểu nhé. Ok vào vấn đề.
1. Meta title : đây là thẻ tiêu đề (65 - 70 kí tự)
2. Meta description : đây là thẻ khai báo nội dung site chuẩn google 136 kí tự
3. Meta keyword : thẻ khai báo từ khoá site chuẩn 100 - 110 kí tự
4. Meta robots : khai báo trang cho các công cụ tìm kiếm
5. Meta revisit after: khai báo cho bộ máy tìm kiếm về thời gian thăm lại site
6. Meta content language: khai báo ngôn ngữ
7. Meta content type : khai báo mã ngôn ngữ hiển thị trong site
8. Link favicon để trong head nhé

theo mình trong site cần có những thẻ sau là chuẩn:


<meta http-equiv="content-language" content="vi" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="application/vnd.wap.xhtml+xml; charset=utf-8" />
<meta name="revisit-after" content="1 days" /><meta name="robots" content="noodp,index,follow" />
<title>Tiêu đề</title>
<meta name="description" content="nội dung" />
<meta name="keywords" content="nội dung" />
Source Code | Download Code

Từ khóa: PART 3: Tối ưu hoá thẻ meta chuẩn SEO , Hướng dẫn kiểm tra trang nào của bạn ngấp nghé Top 10/Top 5 , Những thẻ <meta> cần thiết trong SEO , Hướng dẫn: "Viết bài chuẩn SEO" giúp index tốt
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Hướng dẫn kiểm tra trang nào của bạn ngấp nghé Top 10/Top 5
  2. Những thẻ <meta> cần thiết trong SEO
  3. Hướng dẫn: "Viết bài chuẩn SEO" giúp index tốt
  4. PART7: Tổng hợp SEO offpage
  5. PART6 : Tổng Hợp Tối Ưu Hoá OnPages
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. [Share] Mod ẩn hiện menu ngoài index Johncms 520 lượt xem
  2. [Share] module style editor cho johnCMS 583 lượt xem
  3. [Theme Wordpress] Share Theme Truyện Wordpress 2019 Khá Đẹp 352 lượt xem
  4. Phiên bản hack Game Archero v1.4.7 HACK 1 HIT, GOD MODE 477 lượt xem
  5. Share tài liệu kiếm tiền Facebook Ad Breaks chi tiết nhất 320 lượt xem