Tìm kiếm


Post by: admin
05.05.2020 / 08:40

Thẻ <meta> trong HTML là rất nhiều, lên google tìm và đọc về chúng cũng khá đơn giản, nhưng những thẻ <meta> nào cần thiết trong SEO thì ít người nói đến.
Dưới đây là các thẻ tối cần thiết cho các bạn bắt đầu bước vào SEO.
Các bạn chú ý bỏ các đoạn <?php, ?> đi nhé

1. Meta Title


<title>tiêu đề</title>
Source Code | Download Code


Meta Title là thẻ tiêu đề website, là thẻ không thể thiếu cho trang wap của bạn. Tiêu đề này sẽ hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm và thanh tiêu đề của trình duyệt

Thẻ Meta Title khi tìm kiếm trên Google nó chỉ hiển thị khoảng 65 ký tự. Tuy nhiên trong trường hợp title của bạn >65 ký tự thì cũng không nên cắt bớt tiêu đề đó mà nên viết sao cho ý nghĩa quyết định nằm ở đoạn đầu để hiện tốt trên Google

2. Meta Description:


<meta name="description" content="mô tả" />
Source Code | Download Code


Meta Description là thẻ mô tả tóm tắt nội dung của website, nội dung mô tả này được google hiển thị khi tìm kiếm là khoảng 160 ký tự. Tuy nhiên đối với trang kết quả tìm kiếm trên điện thoại, đoạn này chỉ hiện được tầm 120 ký tự.

3. Meta Keywords:


<meta name="keywords" content="từ khóa" />
Source Code | Download Code

Hiện nay Google không sử dụng thẻ keyword, chỉ còn Yahoo và Bing lấy dữ liệu trong thẻ này. Do đó để yên tâm thì bạn có thể cho vào, còn không cho cũng không sao cả

4. Meta Robots:

<meta name="robots" content="noodp,index,follow" />
Source Code | Download Code

Thẻ này chỉ định con robots nó sẽ làm gì với web của bạn

all: làm mọi việc với trang wap đấy
none: không làm gì với trang wap đấy.
index: phân tích các từ khóa, thẻ,... và index trang
noindex: không index trang này, nhưng vẫn tính các link và đi theo
follow: đi theo các link trên trang wap
nofollow: không đi theo các link trên trang wap
noarchive: không lưu lại bản sao của trang
nosnippet: không kiểm tra và lưu các đoạn snippet trên trang
noodp: không tạo đoạn mô tả bằng nội dung lấy từ DMOZ

5. Meta Revisit After:

<meta name='revisit-after' content='1 days' />
Source Code | Download Code

Meta Revisit After là thẻ khai báo cho bộ máy tìm kiếm thời gian ghé thăm lại website của bạn.

6. Meta Content Language:


<meta http-equiv="content-language" content="vi" />
Source Code | Download Code

Meta Content Language là thẻ khai báo ngôn ngữ của wap bạn, thẻ này rất cần thiết để bộ máy tìm kiếm biết được ngôn ngữ và hướng người dùng vào website của bạn.

7. Meta Content Type:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Source Code | Download Code

Meta Content Type là thẻ mô tả để khai báo mã hiển thị ngôn ngữ cho website.

8. Link Favicon:

<link href="favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
Source Code | Download Code

Link Favicon là thẻ hiển thị icon của website trên trình duyệt, thẻ này cũng khá cần thiết trong SEO.

Kết luận:
Sau khi đi qua tìm hiểu các thẻ trên, tổng kết lại wap của bạn nên có những thẻ sau để các bộ máy tìm kiếm hiểu và index nhanh nhất.

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
<meta http-equiv="content-language" content="vi" />
<title>tiêu đề/title>
<meta name="description" content="mô tả" />
<meta name="keywords" content="từ khóa" />
<meta name="robots" content="noodp,index,follow" />
<meta name='revisit-after' content='1 days' />
</head>
Source Code | Download Code

© Viết tại m.DuongDo.Com

Từ khóa: Những thẻ <meta> cần thiết trong SEO , Hướng dẫn kiểm tra trang nào của bạn ngấp nghé Top 10/Top 5 , Hướng dẫn: "Viết bài chuẩn SEO" giúp index tốt , PART7: Tổng hợp SEO offpage
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Hướng dẫn kiểm tra trang nào của bạn ngấp nghé Top 10/Top 5
  2. Hướng dẫn: "Viết bài chuẩn SEO" giúp index tốt
  3. PART7: Tổng hợp SEO offpage
  4. PART6 : Tổng Hợp Tối Ưu Hoá OnPages
  5. PART 5: Cách sử dụng thẻ h1 đến h6
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. PART 5: Cách sử dụng thẻ h1 đến h6 485 lượt xem
  2. Cách Làm Thạch Dừa Thơm Ngon Tại Nhà | Nấu Ăn 221 lượt xem
  3. Hướng dẫn làm tool leech bằng curl 1390 lượt xem
  4. PART4: Làm đẹp url bằng Breadcrumd 493 lượt xem
  5. PART 3: Tối ưu hoá thẻ meta chuẩn SEO 472 lượt xem