Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 01:14

JohnCMS mặt định hiển thị số bài viết mỗi trang là giống nhau ở mọi nơi như:
topic, chuyên mục, chatbox,...

Giá trị này thiết lập trong biến $kmess;

Để số bài viết hiển thị ở mỗi trang trong topic, chuyên mục, chatbox là khác nhau ta làm như sau:

Số bài viết mỗi trang ở chatbox, topic là 10;

Số bài viết mỗi trang ở chuyên mục là 15;

Để làm được như thế, các bạn đọc hướng dẫn sau:

Mở forum\index.php

Tìm đến đoạn code hiển thị chuyên mục (nằm sau case 'r':)
hoặc code hiển thị topic (nằm sau case 't':)

Bạn muốn mod hiển thị số bài viết mỗi trang ở đâu thì lựa chọn code ở đó.
Tìm và thay tất cả biến $start và $kmess trong đoạn code đó thành $start2 và $kmess2

Mở incfiles\core.php
Tìm


$kmess = $set_user['kmess'] > 4 && $set_user['kmess'] < 100 ? $set_user['kmess'] : 10;
Source Code | Download Code

xóa và thay thành

$kmess = $set_user['kmess'];
$kmess2 = $kmess-9;
Source Code | Download Code


$kmess2 là số bài viết hiển thị mỗi trang, nơi bạn muốn mod ở trên.

Ví dụ: giá trị mặc định $kmess thiết lập trong forum của bạn là 10, bạn muốn tại topic chỉ hiện 1 bài viết mỗi trang ta chọn:
$kmess2 = $kmess-9 như trên.

Tìm tiếp

$start = isset($_REQUEST['page']) ? $page * $kmess - $kmess : (isset($_GET['start']) ? abs(intval($_GET['start'])) : 0);
Source Code | Download Code
thêm ngay bên dưới

$start2 = isset($_REQUEST['page']) ? $page * $kmess2 - $kmess2 : (isset($_GET['start']) ? abs(intval($_GET['start'])) : 0);
Source Code | Download Code

Mở incfiles\classes\core.php
tìm đến private function user_setings_default()
thay 'kmess' => 10,
số 10 chính là số bài viết mỗi trang mặc định cho thành viên mới, ở đây ta nên chọn 10 là chuẩn nhé.

Mở users\includes\profile\settings.php
tìm và xóa bỏ 4 dòng sau:

if ($set_user['kmess'] < 5)
$set_user['kmess'] = 5;
elseif ($set_user['kmess'] > 99)
$set_user['kmess'] = 99;
Source Code | Download Code

Sau đó tải file fix kmess này về, up lên host. chạy
domain/kmess.php
chọn Start Fix và đợi đến khi hoàn thành.
File chức năng này dùng để chuyển tất cả các giá trị kmess của các thành viên đăng ký thành giá trị mặc định mới của bạn.
Tìm trong code file bạn tải về `kmess` = '10'
số 10 chính là giá trị kmess bạn muốn đặt cho tất cả thành viên.

Vậy là xong.


kmess.zip

Từ khóa: Mod thay đổi hiển thị số bài viết mỗi trang cho topic và chuyên mục JohnCms , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Review Lần đầu đi khám nam khoa 223 lượt xem
  2. Phiên bản Hack Garena RoV Mobile MOBA Hack Map Mod cho ANDROID 558 lượt xem
  3. Share code đếm ngược tới Trung thu 2020 đẹp 259 lượt xem
  4. Share mod báo cáo vi phạm cho JohnCMS 158 lượt xem
  5. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới 495 lượt xem