$total = mysql_num_rows($req);

echo '<div class="phdr"><strong>Cùng chuyên mục</strong></div>';

while ($res = mysql_fetch_assoc($req)) {

echo ($i % 2) ? '<div class="l"><div class="vevent">' : '<div class="l"><div class="vevent">';

echo '+ <a class="url summary" href="'.$home.'/forum/index.php?id=' . $res['id'] . '">' . $res['text'] . '</a><span class="dtstart">

<span class="value-title" title="';

echo date("d-m-Y", $res['time']);

echo 'T19:00+07:00"></span>

</span></div>';

echo '</div>';

++$i;}
Source Code | Download Code

dán vào file forum/index.php

mình share lại để ae xài johncms áp dụng cho nhanh

Từ khóa: Mod link sự kiện kèm theo trên tìm kiếm google cho johncms , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Share mod báo cáo vi phạm cho JohnCMS 158 lượt xem
  2. Mod đánh giá cho johncms 205 lượt xem
  3. Share Full mã nguồn game bài Tài Xỉu 159 lượt xem
  4. Code random Giao diện cho Johncms 641 lượt xem
  5. Share mod mua icon trước tên nick cho JohnCMS 395 lượt xem