Click Like FB

Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 01:52
Cỡ chữ +A | =A | -A

Up và giải nén file like.zip dưới vào forum/includes

Gõ 2 đoạn này vào phpmyadmin


ALTER TABLE `forum` ADD `like` int(11) not null default '0'; ALTER TABLE `forum` ADD `dislike` int(11) not null default '0';
Source Code | Download Code


Cho vào forum/index.php nè

echo '<div class="cmt"><b>Đánh Giá:</b>';

if(!isset($_SESSION['rate-'.$id])) echo '(<a href="index.php?act=like&amp;id=' . $id . '"><img src="/images/like.png" alt="Hay"></a> <font color="green">'.$type1['like'].'</font> - <a href="index.php?act=like&amp;id=' . $id . '&amp;dis"><img src="/images/dis.png" alt="Không Hay"></a> <font color="red">'.$type1['dislike'].'</font>)  ';
echo '<font color="green">'.$type1['like'].'</font> / <font color="red">'.$type1['dislike'].'</font>';
likeview($type1['like'], $type1['dislike']);
echo '</div>';
Source Code | Download Code
Code By doduong Cười lăn lộn ai dùng để cái bản quyền giúp cái
Cho cái này vào dưới cùng incfiles/classes/core.php

function likeimg($n,$x=false){
$n=$n*10;
if($x){
$n=$n-5;
echo '<img src="/images/star/'.$n.'.png" alt="Đánh giá '.$n.' %" title="Đánh giá '.$n.' %"/>';
} else {
echo '<img src="/images/star/'.$n.'.png" alt="Đánh giá '.$n.' %" title="Đánh giá '.$n.' %" />';
}
}
function likeview($like,$unlike){
if($like==0 and $unlike==0){ likeimg(5); } else {
$tong=$like+$unlike;
$thich=($like/$tong)*100;
if($thich >= 100){ likeimg(5);}
elseif($thich >= 90){ likeimg(5,true);}
elseif($thich >= 80){ likeimg(4);}
elseif($thich >= 70){ likeimg(3,true);}
elseif($thich >= 60){ likeimg(3);}
elseif($thich >= 50){ likeimg(3,true);}
elseif($thich >= 40){ likeimg(2);}
elseif($thich >= 30){ likeimg(2,true);}
elseif($thich >= 20){ likeimg(1);}
elseif($thich >= 10){ likeimg(1,true);}
elseif($thich == 0){ likeimg(1); }
}}
Source Code | Download Code Code By doduong viết

like.zip

Từ khóa: Mod đánh giá cho johncms , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. [share] Mod rewrite URL cho johncms 419 lượt xem
  2. Phiên bản hack Garena AOV - Arena of Valor Action MOBA v1.34.1.5 MOD FOR ANDROID HACK MAP 393 lượt xem
  3. Màn hình 4K có thực sự đáng giá với nhu cầu sử dụng máy tính thông thường? 121 lượt xem
  4. Share mod stats, tags, lastsearch cho JohnCMS 214 lượt xem
  5. Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 từ bộ GD và ĐT 230 lượt xem
Last search: NRO Java TĐLT, semalt.com, nro 183 java, nro 183,