Click Like FB

Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 04:09
Cỡ chữ +A | =A | -A

add vào header

Code
<script type="text/javascript">

/***********************************************
* Disable Text Selection script- © Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
***********************************************/

function disableSelection(target){
if (typeof target.onselectstart!="undefined") //IE route
target.onselectstart=function(){return false}
else if (typeof target.style.MozUserSelect!="undefined") //Firefox route
target.style.MozUserSelect="none"
else //All other route (ie: Opera)
target.onmousedown=function(){return false}
target.style.cursor = "default"
}

//Sample usages
//disableSelection(document.body) //Disable text selection on entire body
//disableSelection(document.getElementById("mydiv")) //Disable text selection on element with id="mydiv"

</script>

<script type="text/javascript">
disableSelection(document.body) //disable text selection on entire body of page
</script>


Dynamic Drive DHTML Scripts- Disable Select Text script

Từ khóa: Javascript: Chống bôi đen đoạn text trên website , Share code đếm ngược tới Trung thu 2020 đẹp , Share DirectAdmin-1.59.5 Null Centos 7 , Share Full mã nguồn game bài Tài Xỉu
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share code đếm ngược tới Trung thu 2020 đẹp
  2. Share DirectAdmin-1.59.5 Null Centos 7
  3. Share Full mã nguồn game bài Tài Xỉu
  4. Các hàm cần thiết để tạo thẻ meta description cho một Website
  5. Bộ nút tăng giảm kích cỡ font chữ trong web
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Tạo quảng cáo thằng ngố ngộ nghĩ dưới đáy trang cho JohnCMS 97 lượt xem
  2. Share DirectAdmin-1.59.5 Null Centos 7 90 lượt xem
  3. Part 2: Tạo sitemap và robots.txt chuẩn google 600 lượt xem
  4. [Share] Mod ẩn hiện menu ngoài index Johncms 303 lượt xem
  5. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới 254 lượt xem
Last search: semalt.com, NRO Java TĐLT, nro 183, nro 183 java,