Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 04:06

hàm get ảnh:


function img($url){
$curl = curl_init($url);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_BINARYTRANSFER, 1);
$data= curl_exec ($curl);
curl_close ($curl);
return $data;$f = preg_replace ('#<img(.+?)src=\"(.+?)\"(.+?)>#i','

}
Source Code | Download Code

hàm get html:

function grab($url){
$curl = curl_init();
curl_setopt ($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/17.0");;
curl_setopt ($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$data= curl_exec ($curl);
curl_close ($curl);
return $data;
}
Source Code | Download Code

giờ ta đã có 2 hàm quan trọng rồi, bây giờ việc cần làm là áp dụng nó để phục vụ ae ta đá lông nheo
đối với hàm get ảnh bạn dùng như sau:

//khai báo hàm đã
function img($url){
$curl = curl_init($url);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_BINARYTRANSFER, 1);
$data= curl_exec ($curl);
curl_close ($curl);
return $data;
}
//nếu bạn muốn leech 1 bức ảnh nào đó để xem luôn
header ('Content-type: images/jpeg');//lệnh header báo cho trình duyệt sẽ nhận ảnh với định dạng jpeg
$buc_anh = img ('link ảnh');
print ($buc_anh);
Source Code | Download Code

//khai báo hàm đã
function img($url){
$curl = curl_init($url);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_BINARYTRANSFER, 1);
$data= curl_exec ($curl);
curl_close ($curl);
return $data;
}
//nếu bạn muốn leech và lưu vào thư mục nào đó, chẳng hạn images
$url = 'link ảnh';
$buc_anh = img (url);
@mkdir('images',0777);
$op = fopen ('images/' . basename ($url),'wb');//mở một file với tên của bức ảnh trong thư mục images
fwrite ($op,$buc_anh);//chép nội dung bức ảnh vào file được mở ở trên
fclose ($buc_anh);// đóng file lại
echo '<img src="images/' . basename ($url) . '">';//xuất bức ảnh để xem
Source Code | Download Code

ok, cơ bản là thế,
đến lượt thằng kia
thằng này đơn giản là nó lấy về source html của wap/web
thôi nói nhanh cho nó vuông là

//khai báo hàm đã
function grab($url){
$curl = curl_init();
curl_setopt ($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/17.0");;
curl_setopt ($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$data= curl_exec ($curl);
curl_close ($curl);
return $data;
}
$link = 'link trang muốn xem';
$html = $grab ($link);
//thích xem không? có à, đây nè
echo $html;
Source Code | Download Code
điều khác nhau cơ bản của 2 hàm trên là lệnh
[bg=#f82e00]curl_setopt ($curl, CURLOPT_BINARYTRANSFER, 1);[/bg]
lệnh này thông báo cho curl biết rằng dữ liệu lấy về là binary, dễ hiểu là nó không phải dạng text, dạng text là những thứ như txt, css, html, xml, xhtml .....
ok, chỉ cần biết thế thôi, nói nữa lại lù tù mù mất Cười lăn lộn
bây giờ mình sẽ lấy 1 tool mình viết sẵn ra để phân tích cho anh em nhá đá lông nheo, đây là tool leech của kenh14.vn chuyên mục góc trái tim(cái này mới làm có người hỏi nên nói luôn);


dĩ nhiên là vẫn có 2 hàm trên nhé, sau đây mình thêm một số hàm cần thiết cho việc xử lý nội dung, mình sẻ cố gắng nói kĩ từng hàm cho ae :)
khi xem 1 link bài viết chẳng hạn
http://kenh14.vn/goc-trai-tim/vi-em-nhu-the-day-201354215645186.chn

mình view source nó lên và xem xét thấy có cái này


<h2 class="sapo">
Vì em không dịu dàng, nữ tính nên ở bên em, anh không có được cảm giác che chở cho người mình yêu thương..

</h2>
Source Code | Download Code
nó là câu nhấn màu đậm trên bài viết ấy, nó là một phần của bài viết nên mình sẽ tách câu ấy ra bằng hàm sau

$link = 'http://kenh14.vn/goc-trai-tim/vi-em-nhu-the-day-201354215645186.chn';
$data = grab ($link);
//hàm lấy câu nhấn trên một bài viết
function get_h2 ($data){
//biến $data là biến nguồn đưa vào có được bằng cách dùng hàm grab nhu trên
//trong biến này là mã html của trang ấy
preg_match_all('#<h2\sclass=\"sapo\">(.+?)</h2>#is',$data,$h2);// đây là câu regex thuần thúy
//ý nghĩa: tìm trong biến $data tất cả những cụm từ nằm giữa <h2\sclass=\"sapo\"> và</h2>
//rồi lưu vào biến $h2
//lúc này $h2 nó là một biến mảng 2 chiều với giá trị mình cần lấy nằm ở mảng $h2[1] phần tử có
//khóa là 0 tức là chuỗi nhấn nằm trong biến $h2[1][0]
//mình trả lại giá trị chuỗi vào hàm để tí còn lấy :)
return($h2[1][0]);
}
}
Source Code | Download Code
xong, phù, mình viết văn kém nên mong ae ráng vậy

// đay là hàm lấy nội dung chính bài viết
//vẫn giống trên thôi mình tìm được nội dung nó nằm trong đoạn từ <div\sclass=\"content\">
//đến <script nên mình làm một đoạn regex giống hệt cau truc bên trên chỉ thay mỗi 2 ddiiemr bắt đàu
//đến kết thúc
function get_div ($data){
preg_match_all('#<div\sclass=\"content\">(.+?)<script#is',$data,$div);
//chú ý ở đây mình dùng hàm trim() , thực ra không dùng củng chẳng sao :))
return trim($div[0][0],'\n\r');
}
}
Source Code | Download Code
đến hàm này

function get_h1 ($data){
//nhiệm vụ của nó là lấy tiêu đề bài viết, cấu trúc hoàn toàn giống 2 thằng trên
preg_match_all('#<h1\sclass=\"title\">(.+?)</h1>#is',$data,$h1);
return($h1[1][0]);
}
Source Code | Download Code
vậy là mình đả lấy thành công nội dung rồi ha, vấn đề là bây giờ sẻ lấy danh sách các link bài viết trên một trang như thế nào, giả sử ở link http://kenh14.vn/goc-trai-tim/trang-3.chn

mình lại viewsource nó và

1 2 »

Từ khóa: Hướng dẫn làm tool leech bằng curl , [Java]Hướng dẫn mod game Java , 3 Cách Chống DDOS Cho Trang Web Của Bạn
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. [Java]Hướng dẫn mod game Java
  2. 3 Cách Chống DDOS Cho Trang Web Của Bạn
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Mod đánh giá cho johncms 205 lượt xem
  2. Share DirectAdmin-1.59.5 Null Centos 7 165 lượt xem
  3. Review Lần đầu đi khám nam khoa 223 lượt xem
  4. Ebook - Life Pre-Intermediate Teacher's Book 148 lượt xem
  5. [Truyện dịch] Buôn đồ người chết 2721 lượt xem