Click Like FB

Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 01:27
Cỡ chữ +A | =A | -A

Function này giúp chuyển các ký tự tiếng việt bạn viết trên điện thoại nokia sang pc để không bị lỗi font


function convert_char_nokia($text) {
   $nokia=array(
    'á','ả','à' ,'ã','ạ','ắ','ẳ','ằ','ẵ','ặ',
    'ấ','ẩ','ầ','ẫ','ậ','é','ẻ','è','ẽ','ẹ',
    'ế','ể','ề','ễ','ệ','ó','ỏ','ò','õ','ọ',
    'ố','ổ','ồ','ỗ','ộ','ớ','ở','ờ','ỡ','ợ',
    'ú','ủ','ù','ũ','ụ','ứ','ử','ừ','ữ','ự',
    'ý','ỷ','ỳ','ỹ','ỵ','í','ỉ','ì','ĩ','ị',
    'Á','Ả','À','Ã','Ạ','Ắ','Ẳ','Ằ','Ẵ','Ặ',
    'Ấ','Ẩ','Ầ','Ẫ','Ậ','É','Ẻ','È','Ẽ','Ẹ',
    'Ế','Ể','Ề','Ễ','Ệ','Ó','Ỏ','Ò','Õ','Ọ',
    'Ố','Ổ','Ồ','Ỗ','Ộ','Ớ','Ở','Ờ','Ỡ','Ợ',
    'Ú','Ủ','Ù','Ũ','Ụ','Ứ','Ử','Ừ','Ữ','Ự',
    'Ý','Ỷ','Ỳ','Ỹ','Ỵ','Í','Ỉ','Ì','Ĩ','Ị'
   );
  $pc=array(
    'á','ả','à' ,'ã','ạ','ắ','ẳ','ằ','ẵ','ặ',
    'ấ','ẩ','ầ','ẫ','ậ','é','ẻ','è','ẽ','ẹ',
    'ế','ể','ề','ễ','ệ','ó','ỏ','ò','õ','ọ',
    'ố','ổ','ồ','ỗ','ộ','ớ','ở','ờ','ỡ','ợ',
    'ú','ủ','ù','ũ','ụ','ứ','ử','ừ','ữ','ự',
    'ý','ỷ','ỳ','ỹ','ỵ','í','ỉ','ì','ĩ','ị',
    'Á','Ả','À','Ã','Ạ','Ắ','Ẳ','Ằ','Ẵ','Ặ',
    'Ấ','Ẩ','Ầ','Ẫ','Ậ','É','Ẻ','È','Ẽ','Ẹ',
    'Ế','Ể','Ề','Ễ','Ệ','Ó','Ỏ','Ò','Õ','Ọ',
    'Ố','Ổ','Ồ','Ỗ','Ộ','Ớ','Ở','Ờ','Ỡ','Ợ',
    'Ú','Ủ','Ù','Ũ','Ụ','Ứ','Ử','Ừ','Ữ','Ự',
    'Ý','Ỷ','Ỳ','Ỹ','Ỵ','Í','Ỉ','Ì','Ĩ','Ị'
  );
  $text = str_replace($nokia, $pc, $text);
  return $text;
}
Source Code | Download Code

Từ khóa: Function Chuyển ký tự Nokia Sang Ký Tự Trên PC JohnCMS , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. [Java] mod NRO 183 PhPro V1 138 lượt xem
  2. Code load trang images của JohnCMS 126 lượt xem
  3. PART 3: Tối ưu hoá thẻ meta chuẩn SEO 314 lượt xem
  4. Share Code Bot Tương Tác Chạy Bằng Cookie 125 lượt xem
  5. Share mod stats, tags, lastsearch cho JohnCMS 214 lượt xem
Last search: semalt.com, nro 183 java, nro 183, NRO Java TĐLT,