Click Like FB

Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 03:08
Cỡ chữ +A | =A | -A

Trong lúc viết code auto ngày đêm cho john thì thấy cái này cũng hay share cho ae.
Mở incfiles/head.php tìm:


header("Expires: " . date("r", time() + 60));
Source Code | Download Code

Thêm ngay bên dưới:

$rand = mt_rand(100, 999);
$num1 = mt_rand(1, 2);
Source Code | Download Code


tìm tiếp:

"\n" . '<link rel="stylesheet" href="' . $set['homeurl'] . '/theme/' . $set_user['skin'] . '/style.css" type="text/css" />' .
Source Code | Download Code

thay thành:

"\n" . '<link rel="stylesheet" href="' . $set['homeurl'] . '/theme/theme/'.$num1.'.css" type="text/css" />' .
Source Code | Download Code

Lưu file head.php lại
Tiếp theo chọn style.css mà bạn muốn random. Như ví dụ code trên thì sẽ random 2 style.. Bạn đổi tên 2 style thành:
1.css
2.css
rùi cho vào thư mục theme/theme
Xong.
Nếu muốn random giao diện nhiều hơn các bạn thay số 2 ở trên code bên trên:
$num1 = mt_rand(1, 2);
VD mình muốn random 5 giao diện. Thì mình sẽ có code như sau:
$num1 = mt_rand(1, 5);
Và đừng quên kiếm 5 style.css rùi đổi tên thành
1.css
2.css
..
...
5.css

---------
code đơn giản cho ai mún sử dụng.
Đề Mô ko cóa vì wap mình dùng auto ngày đem rùi :D.
Nguồn: sưu tầm

Từ khóa: Code random Giao diện cho Johncms , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Share Mod Copyright JohnCMS 155 lượt xem
  2. PART 3: Tối ưu hoá thẻ meta chuẩn SEO 314 lượt xem
  3. Share mod chuyên mục ra home v3 cho JohnCMS 224 lượt xem
  4. [Truyện đời thường] Cỗ giỗ 1335 lượt xem
  5. Hướng dẫn: "Viết bài chuẩn SEO" giúp index tốt 179 lượt xem
Last search: nro 183, semalt.com, NRO Java TĐLT, nro 183 java,