Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 04:14


Vừa xóa 2 file error ở dir forrum và public_html, 6GB thật là vãi nồi nên share lại
Source Code | Download CodeAnh em làm wap/web rất hay khó chịu với 1 lần lỗi 404 hay 403 hay lỗi liên quan đến source hay database hosting thường tạo ra 1 file ở thư mục gốc nơi file đó bị lỗi 1 tệp là error_log file này tùy thuộc vào thời gian và lỗi gây nên nặng hay nhẹ. nếu thường xuyên nó sẽ nặng lên vài mb hay thậm chí hàng trăm mb. Với code sau bạn có thể khắc phục được lỗi đó.

Cách dùng: Upload lên hosting và chạy đường dẫn http://domain/cleaner/ tất cả việc còn lại nó sẽ làm cho bạn.

Đã test thành công trên hosting của mình:
../sohoa/error_log - 0.000669479370117 Mb (Đã xoá xong)
../get/error_log - 3.54941082001 Mb (Đã xoá xong)
../news/error_log - 0.0251760482788 Mb (Đã xoá xong)
../lechien/error_log - 0.000457763671875 Mb (Đã xoá xong)
../1blog/get/error_log - 0.000918388366699 Mb (Đã xoá xong)
../1blog/panel/error_log - 0.000938415527344 Mb (Đã xoá xong)
../funny/error_log - 0.00198173522949 Mb (Đã xoá xong)
../error_log - 0.00722312927246 Mb (Đã xoá xong)
../timkiem/error_log - 0.00169563293457 Mb (Đã xoá xong)
../panel/error_log - 0.00206470489502 Mb (Đã xoá xong)
../mp3/error_log - 0.0263071060181 Mb (Đã xoá xong)
../test/error_log - 0.0572328567505 Mb (Đã xoá xong)
../test/panel/error_log - 0.00271224975586 Mb (Đã xoá xong)
../test/hinh/error_log - 0.000653266906738 Mb (Đã xoá xong)
../ring/error_log - 0.0480756759644 Mb (Đã xoá xong)
../ring/nhacchuong/error_log - 0.124092102051 Mb (Đã xoá xong)
../tintuc/error_log - 0.000494003295898 Mb (Đã xoá xong)
../eva/error_log - 0.0246725082397 Mb (Đã xoá xong)
../xoso/error_log - 0.0056266784668 Mb (Đã xoá xong)
../cleaner/error_log - 0.00016975402832 Mb (Đã xoá xong)
../chat/error_log - 0.0537042617798 Mb (Đã xoá xong)

3.93427658081

Chúc các bạn vui vẻ!


cleaner.zip

Từ khóa: Code php Dọn dẹp file error_log trên hosting , Share Template Web Phim đẹp cho Blogger , Share Code Đếm Ngược Tết 2021 Cực Đẹp , Source Code Tool Get Token và Cookie Facebok
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share Template Web Phim đẹp cho Blogger
  2. Share Code Đếm Ngược Tết 2021 Cực Đẹp
  3. Source Code Tool Get Token và Cookie Facebok
  4. Share code đếm ngược tới Trung thu 2020 đẹp
  5. Share DirectAdmin-1.59.5 Null Centos 7
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Phiên bản Hack Game Fury Hero: Survival Raid RPG cho ANDROID 888 lượt xem
  2. [Java][ NRO 1.8.6] EvoDraBoy 379 lượt xem
  3. Source Code Tool Get Token và Cookie Facebok 111 lượt xem
  4. Share mod johncms auto rút gọn link bằng bit.ly 184 lượt xem
  5. [Share] module style editor cho johnCMS 583 lượt xem