Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 04:17

Bộ 3 nút điều chỉnh size text giúp người truy cập web có thể tăng giảm kích thước font chữ cho phù hợp theo sở thích.

demo: http://www.code1k.com/demo/2012/07/bo-nut-tang-giam-font-chu-trong-web.html

code

Code
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var tgs = new Array( 'div','td','tr');
var szs = new Array( 'xx-small','x-small','small','medium','large','x-large','xx-large' );
var startSz = 2;
function ts( trgt,inc ) {
if (!document.getElementById) return
var d = document,cEl = null,sz = startSz,i,j,cTags;
sz += inc;
if ( sz < 0 ) sz = 0;
if ( sz > 6 ) sz = 6;
startSz = sz;
if ( !( cEl = d.getElementById( trgt ) ) ) cEl = d.getElementsByTagName( trgt )[ 0 ];
cEl.style.fontSize = szs[ sz ];
for ( i = 0 ; i < tgs.length ; i++ ) {
cTags = cEl.getElementsByTagName( tgs[ i ] );
for ( j = 0 ; j < cTags.length ; j++ ) cTags[ j ].style.fontSize = szs[ sz ];
}
}
//]]>
</script>


Nút tăng giảm
Code
<a href="javascript:ts('body',1)" title="Tăng cỡ chữ"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-IX2Mwb_CtmY/T_EMRErYmRI/AAAAAAAAIqI/juFXvkfvhNI/s1600/font-add-2-code1k.com.png" alt="+A" /> Tăng cỡ chữ</a> <a href="#" onclick="location.reload(true);" title="Cỡ chữ mặc định"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-qeUtfke_r_Q/T_EMQZ-BhlI/AAAAAAAAIqE/m2EomkrMmsM/s1600/font-2-code1k.com.png" alt="=A" /> Mặc định</a> <a
href="javascript:ts('body',-1)" title="Giảm cỡ chữ"><img src="http://4.bp.blogspot.com/-UXwx-qTZJ4E/T_EMR-XQafI/AAAAAAAAIqQ/feYUYwfIEQs/s1600/font-delete-2-code1k.com.png" alt="-A" />Giảm cỡ chữ</a>
<!-- DoDuong.Com -->

Từ khóa: Bộ nút tăng giảm kích cỡ font chữ trong web , Share Template Web Phim đẹp cho Blogger , Share Code Đếm Ngược Tết 2021 Cực Đẹp , Source Code Tool Get Token và Cookie Facebok
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share Template Web Phim đẹp cho Blogger
  2. Share Code Đếm Ngược Tết 2021 Cực Đẹp
  3. Source Code Tool Get Token và Cookie Facebok
  4. Share code đếm ngược tới Trung thu 2020 đẹp
  5. Share DirectAdmin-1.59.5 Null Centos 7
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Share Mod ẩn Topic JohnCMS 167 lượt xem
  2. Share mod BOT thông báo ai edit thành viên cho Johncms 283 lượt xem
  3. Code php Dọn dẹp file error_log trên hosting 292 lượt xem
  4. Part 2: Tạo sitemap và robots.txt chuẩn google 980 lượt xem
  5. Function Chuyển ký tự Nokia Sang Ký Tự Trên PC JohnCMS 150 lượt xem