Tìm kiếm


Post by:
27.05.2021 / 18:44

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.
Khởi tạo các tham số:

1. rkey => get_rkey();
2. imei => get_imei();
3. onesignal => get_onesignal();
Lưu lại các tham số đã gét để phục vụ cho các lần sau.

THỰC HIỆN GET OTP:

$data = array(
"rkey" => "rekey đã gét ở trên",
"imei" => "imei đã gét ở trên",
"onesignal" => "onesignal đã gét ở trên",
"phone" => "SĐT của bạn"
);
print_r(GET_OTP($data));

THỰC HIỆN XÁC NHẬN OTP:

$data = array(
"rkey" => "rekey đã gét ở trên",
"imei" => "imei đã gét ở trên",
"onesignal" => "onesignal đã gét ở trên",
"phone" => "SĐT của bạn",
"otp" => "OTP ĐÃ GỬI ĐẾN SĐT"
);
Sau khi xác thức OTP thành công nhớ lưu lại 2 params sau:
setupkey
ohash
print_r(Check_OTP($data));
exit();

THỰC HIỆN ĐANG NHẬP MOMO:

$data = array(
"rkey" => "rekey đã gét ở trên",
"imei" => "imei đã gét ở trên",
"onesignal" => "onesignal đã gét ở trên",
"phone" => "SĐT của bạn",
"otp" => "OTP ĐÃ GỬI ĐẾN SĐT"
"ohash" => "oshash đã lưu ở bước xác nhận OTP",
"setupkey" => "setupkey đã lưu ở bước xác nhận OTP",
"password" => "MẬT KHẨU CỦA BẠN",
);
print_r(LoginMomo($data));

Sau khi tiến hành đăng nhập momo hay lưu lại params sau:
AUTH_TOKEN => AUTH TOKEN dùng để sử dụng toàn bộ trong API, AUTH Token sẽ hết hạn trong 30 phút đến 60 phút.
Cần chạy cron để update AUTH_TOKEN liên.

CHECK LỊCH SỬ GIAO DỊCH:

$data = array(
$data = array(
"rkey" => "rekey đã gét ở trên",
"imei" => "imei đã gét ở trên",
"onesignal" => "onesignal đã gét ở trên",
"phone" => "SĐT của bạn",
"otp" => "OTP ĐÃ GỬI ĐẾN SĐT"
"ohash" => "oshash đã lưu ở bước xác nhận OTP",
"setupkey" => "setupkey đã lưu ở bước xác nhận OTP",
"password" => "MẬT KHẨU CỦA BẠN",
"auth_token" => "AUTH_TOKEN ĐÃ LẤY ĐƯỢC Ở BƯỚC ĐĂNG NHẬP"
);
print_r(HistoryMomo($data));


APIMomo.php

Từ khóa: Share API Momo , Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script , Share curl check tên chủ khoản MOMO - Không cần tài khoản MOMO , Share Function giải phương trình bậc 1, 2
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script
  2. Share curl check tên chủ khoản MOMO - Không cần tài khoản MOMO
  3. Share Function giải phương trình bậc 1, 2
  4. Share Full Source Code Update Info Facebook - *rare api*
  5. Share code check ccn stripe v1
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Game World War Heroes: WW2 FPS Hack Đạn cho Android 330 lượt xem
  2. PART 5: Cách sử dụng thẻ h1 đến h6 678 lượt xem
  3. Phiên bản Hack Garena RoV Mobile MOBA Hack Map Mod cho ANDROID 950 lượt xem
  4. Share mod stats, tags, lastsearch cho JohnCMS 412 lượt xem
  5. Code Mạng xã hội Sngine v2.9 Việt Hoá 100% 473 lượt xem
Last search: tai hack up dt java, NRO Java up đệ, Mod nro by evadragon java okday.net, nro jar up de, nro 196 mod "jar", Nro pb moi nhat jar, nro pb up dt java, Mod nro evodraboy java, nro hack java, nro 183 java, evodraboy, Mod nro java up de 186, nro xin dau cho dau jar, Jar nro auto up de, hack nro java up đệ,